Vår affärsidé

Vi utför kvalificerad revision och konsultation inom ekonomi och administration.

I huvudsak vänder vi oss till små ägarledda företag i närområdet.

På iRevision har vi lång erfarenhet av alla typer av ekonomiska frågor för företag och företagare.

iRevision AB – Din revisionsbyrå i Västsverige

Vilka är vi?

Auktoriserad revisor Gunilla Svedberg, godkänd revisor Heléne Ekman samt auktoriserad redovisningskonsult Ingrid Olofsson.

Redovisningskonsulter / assistenter – Helén Pantzar, Anette Sandberg och Mia Karlsson.

Vi är medlemmar i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

Våra tjänster

  • Revision
  • Bokslut
  • Årsredovisningar, deklarationer mm
  • Löpande bokföring, skattedeklarationer mm
  • Lönehantering
  • Skattefrågor
  • Konsultationer & ekonomisk rådgivning
  • Ekonomistyrning, likviditetsplanering mm
  • Analyser, nyckeltalsberäkningar mm
  • Bolagsbildningar, ändringar, juridisk hjälp mm