Här hittar du information om bland annat våra allmänna villkor och GDPR, både allmänt och särskilt för revisionsuppdrag.

 

Allmänna villkor

 

Dataskyddsförordningen GDPR

 

Dataskyddsförordningen GDPR Revision