Auktoriserad revisor Gunilla Svedberg, godkänd revisor Heléne Ekman samt auktoriserad redovisningskonsult Ingrid Olofsson.

Redovisningskonsulterna Helén Pantzar, Anette Sandberg, Mia Karlsson, Sophie Hulling samt revisorassistent Sandra Durling.

Vi är medlemmar i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.