Välkommen till iRevisions manual!

Den ENDA regel som gäller när du ska redigera eller uppdatera hemsidan är:

Om du inte vet vad du gör, gör det inte!

Den här manualen är inte kopplad till någon menyknapp på hemsidan, det är alltså bara en länk som fungerar för den som vet om den. På detta sätt är manualen lätt tillgänglig för alla som behöver den och flera kan titta på den samtidigt. Däremot kan bara en vara inloggad och redigera i taget. Länken är:

http://www.irevisionab.se/manual

 

 

1. Logga in

Gå till webbadressen http://www.irevisionab.se/wp-login.php. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Lägg gärna webbadressen som bokmärke i din webbläsare, så hittar du den lätt nästa gång.

 

2. Panel

När du loggat in hamnar du i hemsidans administrativa gränssnitt, som kallas Panel. I vänstermenyn hittar du alla funktioner på sidan. De funktioner du ska använda är Sidor och Media. Vänligen tänk på att övriga avsnitt i vänstermenyn antingen kräver mer kunskap för att kunna redigera eller används inte och att om några inställningar ändras, så kan sidan se konstig ut eller fungera dåligt.

 

3. Redigera sidor

Välj Sidor ur vänstermenyn och klicka sedan på Alla sidor.

 

4. forts Redigera sidor

Du hamnar då i listan över hemsidans alla sidor. I listan har denna manual tillkommit, dessa bilder är tagna innan manualen skapades. Placera muspekaren över namnet på den sida du vill redigera och du får ett antal val. Det du ska klicka på är Redigera. Du kan också klicka direkt på sidans namn.

 

5. forts Redigera sidor

När du klickat på Redigera eller sidans namn i listan över hemsidans alla sidor, så hamnar du i just den sidans redigeringsläge. OBS! RÖR INTE kodsträngarna för sidans kolumnkonfigurering på sidan! Alla kodsträngar står inom klamrar, se det blåmarkerade exemplet nedan.

 

6. forts Redigera sidor

Den text du kan redigera är den text som befinner sig MELLAN kodsträngarna, se det blåmarkerade området nedan. Där kan du redigera och uppdatera, efter att ha placerat muspekaren i den del av texten du vill redigera. Ett tips är att placera muspekaren på t ex rubriken Adress, för att se vilken rubrik som använts, i fallet nedan ser du att Rubrik 4 ur rullgardinsmenyn längst till vänster ovanför den vita textytan använts till denna rubrik. Vanlig brödtext är alltid Stycke.

När du ändrat texten eller rubrikerna kan du välja mellan ett antal alternativ; A) Genomföra ändringen direkt – då klickar du på den blå knappen Uppdatera. B) Spara ändringarna för att fortsätta jobba med sidan lite senare – då klickar du på den grå knappen Spara utkast (syns inte på bilden nedan). C) Du kan också förhandsgranska dina ändringar innan du uppdaterar sidan – då klickar du på den grå knappen Förhandsgranska ändringar. Därefter använder du enklast tillbakaknappen i din webbläsare för att återvända till texten.

 

7. forts Redigera sidor

Om du vill redigera bilderna på t ex kontaktsidan, så placerar du muspekaren direkt på bilden och klickar en gång. Då markeras bilden och en liten grå meny dyker upp strax ovanför bilden. Meny består av 6 små knappar, där de 4 första anger var i texten bilden ska placeras; till vänster om texten, mitt i texten, till höger om texten eller till vänster mitt i texten. Knapp 5 är bildens redigeringsknapp och med knapp 6 tar du bort bilden.

 

 

8. forts Redigera sidor

Om du klickar på bildens redigeringsknapp dyker denna dialogruta upp. Den går enkelt att klicka bort via det lilla grå krysset högst upp till höger på dialogrutan. Här kan du ändra namn på bilden, placeringen, storleken och länka bilden till något. Du kan också ersätta bilden med en annan bild. Lägg då märke till vilken storlek bilden har och var noga med att ersättningsbilden har samma storlek. Annars ser det konstigt ut på hemsidan. OBS! Ändra inget under Avancerade alternativ!

 

9. forts Redigera sidor

Vill du byta ut bilden klickar du på Ersätt och hamnar då i Mediabiblioteket, där alla bilder som används på hemsidan ligger. Byter du bild, var noga med storleken och att allt under Inställningar för bildvisning ser ut som på denna bild, innan du klickar på knappen Ersätt längst ner till höger. Du kan när som helst klicka på det lilla gråa krysset längst upp till höger eller på knappen Tillbaka om du vill avbryta.

 

10. forts Redigera sidor

Markera den bild du vill ersätta nuvarande bild med, dvs placera muspekaren och klicka en gång, så att bilden får en blå ram. Klicka sedan på Ersätt.

 

11. forts Redigera sidor

Om du ska lägga till en ny bild i Mediabiblioteket, så klickar du på fliken Ladda upp filer. Släpp sedan bilden i dialogrutan eller använd knappen Välj filer för att leta upp den nya bilden på din hårddisk för att ladda upp den. Glöm inte klicka på knappen Ersätt för att ändringen ska verkställas.

 

12. forts Redigera sidor

Så här ser den första sidan Start ut i redigeringsläge. På alla sidor finns kodsträngar mellan klamrar för att texten ska lägga sig snyggt i kolumner på hemsidan och de ska som tidigare sagts inte röras, utan redigeringen sker i texten mellan kodsträngarna.

 

13. forts Redigera sidor

Start-sidan finns också en liten bild infogad. Den går givetvis också att redigera som andra bilder. Placera muspekaren mitt på bilden och klicka en gång, så dyker redigeringslisten upp.

 

14. forts Redigera sidor

På sidan Vårt kontor finns en grå ruta under rubriken Karta.

19_vart_kontor_baksida

 

15. forts Redigera sidor

Om du klickar på fliken Text ovanför det vita skrivfältet, så ser du att den gråa rutan är en infogad kodsträng. Du ska alltså inte röra den gråa rutan alls.

 

16. Logga ut

När du är klar med dina redigeringar och uppdateringar och har sparat ditt arbete genom att klicka på den blå knappen Uppdatera, så placerar du muspekaren på den blå texten Hej, admin längst upp till höger i det övre svarta fältet. Klicka sedan på Logga ut. Detta kan du göra även när du befinner dig på sidor eller i Mediabiblioteket, eftersom det svarta fältet följer med överallt.

 

17. forts Logga ut

Du hamnar då på utloggningssidan. Du kan när som helst logga in igen genom att ange ditt användarnamn och lösenord.

 

Slut manual.