Nyhetsbrev December 2017

Ladda ned nyhetsbrevet som PDF

Julklappar och julgåvor

Julklappar till anställda får uppgå till max 450 kronor inklusive moms. Om gåvan överstiger 450 kronor blir hela gåvan en skattepliktig förmån. Tänk på att gåvan inte får vara pengar eller presentkort som kan omvandlas till pengar.
Julgåvor till kunder eller leverantörer är endast avdragsgilla om de ges i samband med affärsförhandling, då får kostnaden högst uppgå till 180 kronor. Reklamgåvor av mindre värde, under 350 kronor inklusive moms, får man dock alltid ge.

Verklig huvudman

Det är gratis att registrera verklig huvudman på Bolagsverket fram till och med 1 februari 2018. Vi hjälper er gärna med detta.

Löneunderlag i aktiebolag

Tänk på att stämma av egna löneuttag mot totala löner under 2017. Detta måste göras innan årsskiftet för att påverka lågbeskattad utdelning under 2018. Gällande regler gör att det är mycket förmånligt om man kan använda sig av löneunderlaget. Vi hjälper er gärna med beräkningen. Förslaget om ändrade 3:12 regler är slopat.

Nytt inför 2018

Brytpunkterna för när statlig inkomstskatt tas ut under 2018 är 468 600 kr respektive 675 600 kr, (beloppen är angivna före grundavdrag) och skatten blir då 20 % respektive 25 %.
Högsta pensionsgrundande inkomst (PGI) är 504 375 kr och högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är 341 250 kronor.
Traktamente inom Sverige höjs till 230 kronor.

Friskvårdsbidrag

Om arbetsgivaren erbjuder ett årligt friskvårdsbidrag får det proportioneras utifrån den anställdes arbetstid. Detta är Skatteverkets ställningstagande. Men som tidigare gäller att friskvården måste vara av enklare slag och erbjudas alla anställda för att vara avdragsgill för arbetsgivaren och skattefri för den anställde.

Trängselskatt

Företagsbetald trängselskatt mm för förmånsbilar ska hanteras som en skattepliktig förmån från 1 januari 2018.

LEI – Global identifieringskod för företag som handlar med värdepapper

Alla företag måste skaffa sig en LEI-kod senast 3 januari 2018 om de tänker handla eller handlar med värdepapper, gäller inte fondandelar. Kostnaden varierar mellan olika utfärdare och förmedlare och det kan ta över en vecka att få den registrerad. LEI erhålls via ett antal fristående webbtjänster som t ex NordLEI. Vi hjälper er gärna med detta.

GDPR – nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder denna i kraft och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Sök mer information på Datainspektionens hemsida.