Nyhetsbrev December 2018

Ladda ned nyhetsbrevet som PDF

Löneunderlag i aktiebolag

Tänk på att stämma av egna löneuttag mot totala löner under 2018. Det är endast kontant bruttolön som omfattas, inte förmåner eller kostnadsersättningar. Detta måste göras innan årsskiftet för att påverka lågbeskattad utdelning under 2019. Gällande regler gör att det är mycket förmånligt om man kan använda sig av löneunderlaget vid beräkning av gränsbelopp för utdelning med 20% skatt. Vi hjälper er gärna med beräkningen.

Nytt inför 2019

Brytpunkterna för när statlig inkomstskatt tas ut under 2019 är 487 600 kr respektive 703 000 kr, (beloppen är angivna före grundavdrag) och skatten blir då 20 % respektive 25 %.
Högsta pensionsgrundande inkomst (PGI) är 519 708 kr och högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är 372 000 kronor. Deklarationspliktsgränsen är 19 700 kr.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med januari 2019 ska du som arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen. Det innebär att du inte längre ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

Nya uppdaterade uppdragsbrev

Vi kommer att uppdatera våra uppdragsbrev under 2019. Uppdragsbreven ska om möjligt signeras digitalt och vi använder oss av ett signeringsprogram som heter Penneo. Mer information om detta kommer i samband med utskick av de nya uppdragsbreven.

Företagsplatsen

Under 2019 börjar vi använda Företagsplatsen för rapportering och kommunikation med våra kunder. Mer information kommer i samband med införandet.

Swisha till Skatteverket

Nu kan du som privatperson betala in din skatt till Skatteverket via Swish. Än fungerar det dock inte för företag. Maxgränsen vid Swishbetalning är 15 000 kronor. Vid högre summor måste betalningen göras med hjälp av Bankgiro.
Vid en Swishbetalning kan Skatteverket se vem betalningen kommer ifrån och vad personen ska betala för. Användaren måste dock vara inloggad på skatteverket.se via dator eller mobil för att det ska fungera. För att betala med Swish, logga in på Skatteverkets hemsida och följ instruktionerna.

Skydda dig mot obehörig adressändring

Skatteverket har en e-tjänst som heter ”Spärra obehörig adressändring”. Detta är en tjänst för privatpersoner.
För att skydda ditt bolag behöver du anmäla din mailadress till Bolagsverket. Då får du aviseringar så snart en ändringsanmälan kommer in.