Nyhetsbrev December 2019

Ladda ner nyhetsbrevet som PDF

Nytt inför 2020

Brytpunkten för när statlig inkomstskatt tas ut under 2020 är 523 200 kr, (beloppet är angivet före grundavdrag) och den statliga skatten på överskjutande belopp blir då 20 %.
Högsta pensionsgrundande inkomst (PGI) är 539 076 kr och högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är 378 400 kronor. Deklarationspliktsgränsen är 20 100 kr.

Sänkt krav på aktiekapital

Från och med 1 januari 2020 är det lägsta tillåtna aktiekapitalet 25 000 kronor.

Rapportering via vår hemsida

Under 2019 har vi börjat rapportera via vår hemsida. Till en början avser detta de kunder som har sin redovisning hos oss. Månadens rapporter, löner m m kan då hämtas via inloggning på www.irevisionab.se . Ni som kund kan också lämna underlag till oss den här vägen.
Planen är att alla dokument som vi skickar ut eller får in ska förmedlas via vår hemsida.
För mer information, lösenord m m kontakta oss.

Nya inlämningsrutiner för privata inkomstdeklarationer

När ni får hjälp av oss med er privata deklaration gäller för 2020 att hela deklarationen måste lämnas och godkännas digitalt för att ni ska få anstånd med inlämningen. Det är därför viktigt att ni kontaktar oss i god tid om ni inte har möjlighet till digital underskrift.

Personalvårdsförmån

Arbetsgivaren kan ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård. Personalvårdsförmåner är skattefria för den anställda. Det innebär att arbetsgivaren inte ska göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på förmånen.
För att förmånen ska räknas som en personalvårdsförmån ska den:
• vara av mindre värde
• rikta sig till hela personalen
Läs mer på skatteverket.se där finns exempel på skattefria personalvårdsförmåner

Löneunderlag i aktiebolag

Tänk på att stämma av egna löneuttag mot totala löner under 2019. Det är endast kontant bruttolön som omfattas, inte förmåner eller kostnadsersättningar. Detta måste göras innan årsskiftet för att påverka lågbeskattad utdelning under 2020. Gällande regler gör att det är mycket förmånligt om man kan använda sig av löneunderlaget vid beräkning av gränsbelopp för utdelning med 20 % skatt. Vi hjälper er gärna med beräkningen.