Nyhetsbrev December 2020

 

Först och främst: ett stort tack för gott samarbete under det gångna året. Nya och oväntade utmaningar krävde nya rutiner och tankesätt på många plan och inget var riktigt som vanligt. Men nu har vi till slut tagit oss igenom 2020 och vi börjar förhoppningsvis se ljuset i slutet av tunneln. Vi ser fram mot ett gott, nytt och bättre år och hoppas på fortsatt givande samarbete. 

Nytt inför 2021

Brytpunkten för när statlig inkomstskatt tas ut under 2021 är 537 200 kr, (beloppet är angivet före grundavdrag) och den statliga skatten på överskjutande belopp blir då 20 %.

Högsta pensionsgrundande inkomst (PGI) är 550 374 kr och högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är 380 800 kronor. Deklarationspliktsgränsen är 20 135 kr.

Julgåva

Arbetsgivare kan ge personalen en julgåva till ett värde om 450 kr inkl moms. Dessutom får arbetsgivaren ge de anställda en tillfällig gåva i år till ett värde om 1000 kr inkl moms och om denna inte lämnats tidigare under året får den kombineras med julgåvan dvs totalt 1450 kr inkl moms.

Coronastöd

Ett flertal stöd har förlängts och omfattar också fler företagstyper. Vi ger några exempel nedan, mer information finns via länkar på vår hemsida www.irevisionab.se och ”iRevision under Coronapandemin”. Allt är ännu inte beslutat.
Korttidsarbete – förlängt t o m 210630, ändrade stödbelopp från april 2021.

Omställningsstöd – förlängt t o m 201231.

Omsättningsstöd för enskild firma – förlängt t o m 201231, kommer att utvidgas så att det även gäller för HB/KB.

Det finns möjlighet att få anstånd med att betala skatter.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller behöver hjälp med ansökning och/eller rapportering.

Löneunderlag i aktiebolag

Tänk på att stämma av egna löneuttag mot totala löner under 2020. Det är endast kontant bruttolön som omfattas, inte förmåner eller kostnadsersättningar. Detta måste göras innan årsskiftet för att påverka lågbeskattad utdelning under 2021. Gällande regler gör att det är mycket förmånligt om man kan använda sig av löneunderlaget vid beräkning av gränsbelopp för utdelning med 20 % skatt. Vi hjälper er gärna med beräkningen. Just detta år kan det finnas begränsningar för extra löneuttag beroende på om företaget fått Coronastöd.

Utdelning och koncernbidrag

Tänk på att om företaget har fått eller kommer att söka Coronastöd gäller begränsningar för när aktieutdelning och koncernbidrag kan lämnas.