Nyhetsbrev December 2021

Tack för gott samarbete under det gångna året. Här kommer lite matnyttig information.

 

Nytt inför 2022

Brytpunkten för när statlig inkomstskatt tas ut under 2022 är 554900 kr, (beloppet är angivet före grundavdrag) och den statliga skatten på överskjutande belopp blir då 20 %.

Högsta pensionsgrundande inkomst (PGI) är 572970 kr och högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är 386400 kronor. Deklarationspliktsgränsen är 20431 kr.

 

Inventarieinköp

Fysiska och juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet kan få skattereduktion vid köp av materiella inventarier. De ska vara anskaffade under 2021 och ger 3,9% i skattereduktion.

 

Julgåva

Arbetsgivare kan ge personalen en julgåva till ett värde om 500 kr inkl moms. Dessutom får arbetsgivaren ge de anställda en tillfällig gåva i år till ett värde om 2000 kr inkl moms och om denna inte lämnats tidigare under året får den kombineras med julgåvan dvs totalt 2500 kr inkl moms.

 

Löneunderlag i aktiebolag

Tänk på att stämma av egna löneuttag mot totala löner under 2021. Det är endast kontant bruttolön som omfattas, inte förmåner eller kostnadsersättningar. Detta måste göras innan årsskiftet för att påverka lågbeskattad utdelning under 2022. Gällande regler gör att det är mycket förmånligt om man kan använda sig av löneunderlaget vid beräkning av gränsbelopp för utdelning med 20 % skatt. Vi hjälper er gärna med beräkningen. Just detta år kan det finnas begränsningar för extra löneuttag beroende på om företaget fått Coronastöd.

 

FAR’s nyhetsbrev för ekonomer

FAR ger ut ett gratis nyhetsbrev som kommer ut en gång per månad. Anmäl dig på: www.far.se/kunskap/nyhetsbrev/. Nyhetsbrevet ersätter tidningen Resultat som inte längre ges ut från 2022.