Nyhetsbrev December 2022

 Tack för gott samarbete under året som gått!

Aktuell information

Gränsvärden 2023

Brytpunkten för när statlig inkomstskatt tas ut under 2023 är 613 900 kr, (beloppet är angivet före grundavdrag) och den statliga skatten på överskjutande belopp blir då 20 %.

Högsta pensionsgrundande inkomst (PGI) är 599 600 kr och högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är 525 000 kronor. Deklarationspliktsgränsen är 22 208 kr.

 

Reseavdrag 2023 (Budgetförslag antas troligen av Riksdagen 13 december)

Resor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kr per mil. Gäller både resor i tjänsten och till och från arbetet. För resor med förmånsbil gäller 9,50 kr per mil om bilen drivs helt med el för övriga bilar gäller 12 kr per mil.

 

LAS från 1 oktober 2022

Lagen om anställningsskydd har ändrats. Möjligheterna att säga upp anställda och kringgå turordningsreglerna har blivit enklare men den innehåller också positiva förändringar för arbetstagarna.

 

Penningtvätt

Länkar till bra info om hur olika branscher och företag ska hantera reglerna om penningtvätt finns hos Polisen.

 

Julgåva 2022

Arbetsgivare kan ge personalen en julgåva till ett värde om 500 kr inkl moms.

 

Löneunderlag i aktiebolag 2022 för utdelning 2023

Tänk på att stämma av egna löneuttag mot totala löner under 2022. Det är endast kontant bruttolön som omfattas, inte förmåner eller kostnadsersättningar. Detta måste göras innan årsskiftet för att påverka lågbeskattad utdelning under 2023. Gällande regler gör att det är mycket förmånligt om man kan använda sig av löneunderlaget vid beräkning av gränsbelopp för utdelning med 20 % skatt. Vi hjälper er gärna med beräkningen.