Auktoriserad revisor Gunilla Svedberg, godkänd revisor Heléne Ekman samt auktoriserade redovisningskonsulterna Ingrid Olofsson och Sophie Hulling.

Redovisningskonsulterna Helén Pantzar, Anette Sandberg, Mia Karlsson samt revisorassistent Sandra Durling.

Vi är medlemmar i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.